SI-alumn på hållbarhetslista

Magasinet Aktuell Hållbarhet har publicerat en lista på 33 hållbarhets talanger under 33 år. Listan lyfter unga talanger som arbetar för en hållbar utveckling och hjälper till att lösa utmaningarna för en hållbar framtid.

Den tidigare SI-stipendiaten Aleh Kliatsko är en av de utvalda talangerna. Vi fick chansen att gratulera honom och lära oss mer om hans arbete.

– När jag studerade i Belarus fick jag reda på Svenska institutets Visby-program som ger stipendier till studenter och forskare från Östersjöregionen. Jag ansökte om ett sådant stipendium, blev antagen och studerade därefter ett Magisterprogram i hållbar teknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Utbildningen var jättebra och gav mig möjligheten att fortsätta i samma riktning, det vill säga att arbeta med hållbarhet. Jag är fortfarande passionerat intresserad av hållbar livsstil, cirkulär ekonomi, samarbete och medskapande.

– Min långsiktiga ambition är att göra en skillnad och att som förändringsaktör bidra till en hållbar utveckling genom innovativa tillvägagångssätt. Jag är medgrundare till den svenska frivilligorganisationen Global Playground Stockholm. Det har gett mig möjlighet att arbeta med att främja hållbar utveckling och livsstil genom att genomföra olika nationella och internationella projekt, men också att involvera ungdomar i hållbara frågor genom lokala initiativ. Syftet med organisationen är att samla likasinnade för att gemensamt driva projekt och aktiviteter som främjar en hållbar utveckling på lokal och global nivå.

Läs mer om Visbyprogrammet

Läs mer om Aktuell Hållbarhets lista

Lista: 2019 års mest spännande hållbarhetstalanger