150 år av diplomatiska förbindelser – kungaparet besöker Japan

Japan och Sverige firar i år 150 år av diplomatiska förbindelser och under året planeras många aktiviteter som uppmärksammar jubileet. SI bidrar inom teman så som barnrättsfrågor, kultur och Sverige som kunskapsnation.

Den 22–25 april 2018 avlägger kungaparet officiellt besök i Japan på inbjudan av den japanska regeringen. Syftet med besöket är att stärka förbindelserna med fokus på innovation, partnerskap och investeringar. Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe är på plats under besöket för att främja långsiktiga relationer inom näringsliv, jämställdhet, barnrättsfrågor, kultur och utbildning.

Kungaparet träffar tillsammans med statsrådet Ann Linde bland andra Japans vice utrikesminister Manabu Horii under statsbesöket för att samtala om arbetet i Japan för att stoppa våld mot barn. Det sker som uppföljning av högnivåkonferensen om våld mot barn ”Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit” som hölls i Stockholm 14–15 februari 2018, där drottningen deltog och Sverige stod som värd.

Svenska institutet planerar tillsammans med Sveriges ambassad i Tokyo ett seminarium i juni med fokus på Agenda 2030, mål 16.2: Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Bakgrunden till seminariet är en utställning om Astrid Lindgren som öppnar till hösten. Sverige och Japan är båda vägvisarländer inom det globala partnerskapet för att eliminera våld mot barn och genom samarbete mellan våra länder kan vi nå större framgång i att stärka olika aktörer i deras arbete.

Undervisningen i svenska språket och om Sverige och svenska förhållanden har under många år stimulerat unga japanska studenters intresse för Sverige och bidrar till att säkra goda relationer mellan våra länder även i framtiden. SI kommer uppmärksamma det arbete som bedrivs vid Swedish Department, Graduate School of Language and Culture, vid Osaka universitet, genom att överlämna ett särskilt bidrag. Bidraget ska användas till studenters resor till Sverige i samband med fördjupade studier i svenska språket och om svenska förhållanden.  Svenska institutet (SI) har av regeringen även tilldelats medel för att stödja Commemorative Scholarship Fund som beviljar stipendier för studier, forskning och praktik i Sverige och Japan.

Under oktober-november äger en större designsatsning rum vid designfestivalen Design/Art Festival där Sverige ska vara partnerland. Satsningen går under namnet Swedish Design Moves Tokyo och kommer att spänna brett över designfältet, från arkitektur och produktdesign till mode och konsthantverk. Satsningen är ett samarbete mellan många aktörer i båda länderna; bland de svenska finns utöver SI exempelvis Visit Sweden, Sveriges Arkitekter och Svensk Form.

För mer information om besöket

För mer information om Design Art Festival