150 möjligheter att besöka svenska EU-investeringar

4-12 maj pågår Mitt Europa, en kampanj då allmänheten har möjlighet att se konkreta exempel på satsningar och möta projektägare och organisationer som får EU-finansiering.

Ekoturism i Ronneby, solel i Piteå och industrifrukost i Skövde. Det är exempel på cirka 150 aktiviteter som öppnar sina dörrar över hela Sverige för att visa hur EU-investeringar gör nytta lokalt.

Mitt Europa pågår under 4 – 12 maj och är en del av Europe in My Region, där EU-projekt över hela Europa öppnar dörrarna för allmänheten. Det är tredje året i rad som Sverige deltar. Förra året visade cirka 100 projekt upp sin verksamhet genom olika aktiviteter. I år har fler upptäckt möjligheten att berätta vad de gör och berätta om nyttan med EU-satsningarna i Sverige.

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet. Bland de projekt som visar upp sig återfinns projekt som SI finansierat via sina stödformer. Stödformen projektinitiering möjliggör bl a att skapa projekt som t ex kan leda vidare till EU-finansiering medan stödformen tredjelandssamverkan möjliggör för länder utanför EU att samarbeta med pågående EU-projekt. Under veckan kommer vi att berätta mer om några av dessa projekt.

Läs mer om informationskampanjen Mitt Europa