2019 års SI-pris går till Sveriges ambassad i Mexico City

För tredje året i rad delades SI-priset ut under Handels- och Sverigefrämjardagarna i Stockholm. Årets pris delades ut av generaldirektör Madeleine Sjöstedt och gick till ambassaden i Mexiko för arbetet med att rekrytera betalande studenter som har blivit antagna till svenska universitet och högskolor.

Motiveringen lyder: ”Med drivkraft och engagemang har de visat enastående resultat i att attrahera talanger till Sverige, och har på ett utmärkt sätt samarbetat med Svenska institutet inom många områden.”

Ambassaden i Mexico City har skapat genomslag för viktiga områden som till exempel barns rättigheter, jämställdhet och hbtq-frågor. Svenska institutet uppmärksammade också ambassadens inspirerande arbete inom konst- och kulturområdet.

Årets hedersomnämnande gick till Sveriges ambassad i Berlin för ett väl fungerade samarbete med Svenska institutet baserat på tillit och samarbetsvilja. Ambassaden har arbetat strategiskt och långsiktigt med flera toolkits – i flera fall flerårigt (Fashion Revolution, Woodland Sweden, Smart Industry) – för att fördjupa ämnena och nätverken kring dem i både Tyskland och Sverige.

SI-priset ska uppmärksamma en utlandsmyndighet som har utmärkt sig särskilt under året i sitt samarbete och samskapande med Svenska institutet.
Tidigare vinnare är:
2018 Generalkonsulatet i Istanbul, hedersomnämnandet gick till Sveriges ambassad i Bogotá.
2017 Sveriges ambassad i Riga, hedersomnämnandet gick till ambassaden i Seoul.

SI:s erbjudande till utlandsmyndigheterna består bland annat av utställningsmaterial, expertbesök, marknadsföring av Sverige som studentdestination, svenskundervisning, alumnnätverk, digital kommunikation och reformsamarbete.