Afghanska samhällsföreträdare gestaltar kvinnors livshistorier

Den 18 maj arrangerade Svenska institutet tillsammans med Hedda Krausz Sjögren en läsning av pjäsen SEVEN i Mazar e-Sharif, Afghanistan. Läsningen genomfördes av representanter från det officiella Afghanistan tillsammans med representanter från civilsamhället, universitet och unga kulturutövare.

SEVEN är en berättarföreställning som bygger på intervjuer med sju idag verksamma kvinnorättskämpars historier och livsöden. Det är ett unikt verktyg i sitt sätt att blanda kultur och dialog kring mänskliga rättigheter och är en manifestation för demokratiska och mänskliga rättigheter. SEVEN är en amerikansk pjäs från början men SI använder den för att lyfta frågan om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. De sju kvinnokaraktärerna gestaltas av opinionsbildare eller beslutsfattare som är verksamma där den sätts upp.

Cirka 180 personer kom till läsningen med representanter från de högsta politiska nivåerna samt från civilsamhället, studenter och journalister. Efter läsningen fördes en diskussion om kvinnors rättigheter och de behov som finns i Afghanistan.

Den respons som pjäsen frambringade bekräftar att det finns en stor vilja till fortsatt diskussion om kvinnors delaktighet i Afghanistan. Responsen var positiv, det kom många bra och intressanta reflektioner och kommentarer – både kring pjäsen men också kring frågor som rör kvinnors rättigheter.

– Jag anser att Seven inte bara introducerar sju fantastiska och revolutionära kvinnor för världen, sju kvinnor som kan förflytta berg, men pjäsen har en speciell betydelse för den afghanska publiken – den visar att kvinnor är människor och har samma rättigheter, och rätt till utbildning och arbete, på samma villkor som män. Den säger till afghaner: stoppa våldet mot kvinnor, berättar Enayat Shahir som var en av de unga SEVEN-läsarna.

Efter evenemanget har ett flertal personer meddelat att de vill ta pjäsen så väl som diskussionerna vidare, bland annat till universitetet i Mazar och till Kabul. Det har även uttryckts planer på att göra TV-version av läsningen. SEVEN visar hur man med hjälp av kultur kan ge stöd till ett lands civilsamhälle och att kultur kan utgöra en viktig del i utvecklingssamarbeten.

Läs mer om SEVEN  på projektets hemsida. 

För mer information, intervjuer, bilder och kontaktuppgifter, vänligen kontakta:

Agnes Lidbeck, pressansvarig Svenska institutet.