American Talent for Swedish Business – spännande pilotprojekt igång

Pilotprojektet American Talent for Swedish Business sammanför svenska företag med amerikanska talanger som vill komma till Sverige för praktik på upp till 18 månader. Nu letar vi efter företag som vill stärka sitt team med medarbetare med internationell bakgrund och tech-kompetens.

SI är samarbetspartner i projektet som drivs av Amerikanska handelskammaren i Sverige och SACC- USA. Syftet är att öka utbytet mellan länderna genom att ge unga yrkesverksamma  amerikaner erfarenhet ifrån den svenska arbetsmarknaden och samtidigt stärka Sverige som ett attraktivt land att verka i. Deltagarnas profiler är eftertraktade på den svenska marknaden och de matchas med svenska företag där de kan skapa värde och tillväxt.

De företag som deltar får hjälp att hitta rätt kandidat och stöd i visumprocessen där amerikanerna erbjuds arbetstillstånd för praktik.  Läs mer om projektet och anmäl ditt intresse på SACC-USA:s webbplats.