Svenska institutet diplomerar 410 utländska studenter från 49 länder som avslutar sina studier i Sverige på en digital ceremonin den 29 maj

Svenska institutet delar varje år ut stipendier till internationella masterstudenter. Den 29 maj diplomeras under en digital diplomeringsceremonin 410 stipendiater från 49 länder som har avslutat sina studier i Sverige.
Group photo of SI scholarship holders

Trots pandemin har intresset för att studera i Sverige fortsatt vara stort, och många utbildningar har skett på distans. I höst tillkommer ytterligare 371 utländska studenter som har beviljats SI Scholarship For Global Professionals för sina studier i Sverige för det kommande läsåret, bland de över 9200 inkomna ansökningarna.

– Diplomeringsceremonin är ett utmärkt tillfälle att samla och fira alla de talangfulla individer som studerat på stipendium i Sverige innan de beger sig ut i världen igen för att bli framtidens ledare. Stipendiaterna är viktiga för Sveriges relationer med omvärlden och utgör en värdefull del av Svenska institutets internationella nätverk. Bland våra före detta stipendiater finns allt ifrån ministrar och till ledande forskare och entreprenörer, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Alla Svenska institutets stipendiater erbjuds medlemskap i nätverket SI Network for Future Global Leaders (NFGL). Nätverket har varje år cirka 700 nya och pågående studenter och syftar till att bygga en stark relation mellan Sverige och stipendiaterna. Medlemmarna får bland annat ta del av online aktiviteter under det rådande pandemin, så som webinarier med svenska organisationer och webinarieserier om ledarskap. Något som i förlängningen blir en viktig del av Sveriges utveckling och internationalisering. Stipendiaterna ingår även i Svenska institutets alumnnätverk som idag har omkring 16 000 medlemmar.