2018 års pris går till Sveriges generalkonsulat i Istanbul. GK i Istanbul har med ett öppet sinnelag samarbetat med SI och bidragit till att skapa de allra bästa förutsättningarna för förtroendefulla, långsiktiga och viktiga relationer mellan Turkiet och Sverige. Personalen har med kulturrådet Suzi Ersahin i spetsen, samt med starkt stöd från generalkonsul Theresé Hydén, öppnat dörrar till både generalkonsulatets lokaler som till viktiga nyckelpersosoner.

Det goda samarbetet inluderar den breda och långsiktiga satsningen Equal Spaces – Creative/Smart/Inclusive och det nyskapande arbetet med att marknadsföra Sverige som studiedestination.

Årets hedersomnämnande går till Sveriges ambassad i Bogotá. De uppmärksammas för ett samskapande arbetssätt i nära dialog med SI och en förmåga att vidareutveckla de nätverk som SI och ambassaden gemensamt skapat, till exempel via satsningen Sweden@Colombia. De är rekordhållare i antal filmprojekt under året och har även nått platser utanför huvudstaden på ett ovanligt sätt.

Priset delades ut under Handels- och Sverigefrämjardagarna av vikarierande Generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin.