Beslut om bidrag inom Creative Force

Svenska institutet har nu beslutat om vilka ansökningar inom Creative Force som får finansiering i årets andra (och sista) utlysning.

Se listor över beviljade projekt per region nedan:

Alla sökande kommer även att meddelas per e-post.

Nästa utlysning

Första utlysningen för 2018 kommer att öppna i december med deadline i januari 2018. Vi kommer att publicera information om utlysningen samt ansökningsdokument på denna webbplats strax innan utlysningen öppnar.

Creative Force

Programmet Creative Force ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer. Målet är att stärka mänskliga rättigheter och demokrati genom initiativ där man arbetar med kultur eller media som metod för förändring.

För ytterligare information, vänligen maila creativeforce(a)si.se.

Läs mer om Creative Force, och följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.