Vi är nu klara med våra beslut avseende den senaste utlysningen inom Creative Force.

Nedan hittar du listor över de beviljade ansökningarna per region:

Tack för alla 116 ansökningar vi fick den här gången. Nästa utlysning kommer att vara öppen från 10 juni till 29 augusti 2019 – endast för såddansökningar. Välkommen att söka!

Vi kommer snart att kontakta alla sökande som beviljats stöd. Om du har andra frågor skriv till creativeforce@si.se.