Besöksprogram inom innovation och entreprenörskap

Under 2017 genomför Svenska Institutet besöksprogram under temana innovation och entreprenörskap, samhällsutveckling, teknik och digitalisering samt hållbarhet.  Det första programmet ägde rum i slutet av april.

Deltagare från Israel, Ukraina, Kina, USA, Egypten, och Qatar fick under vistelsen träffa officiella aktörer i Sverige som är möjliggörare för innovation och entreprenörskap, så som Innovationsrådet, Vinnova, Almi, Tillväxtverket och Business Sweden.

Delegationen besökte Luleå och fick lära sig om hur regionen har satsat på den nya industrisektorn datacenter, som växer fram i Sverige. Luleåkommun mottog delegationen med Niklas Nordström, kommunalråd, i spetsen för en heldags besök bland annat på Facebooks datacenter.

Delegationen deltog också på IVAs seminarium om hur innovativa miljöer kan utveckla skogsnäringen. De besökte Synerleap som är en innovationshub i hjärtat av ABBs forsknings- och utvecklingsavdelning där de mottogs av Anders Teljebäck, kommunalråd Västerås.  De träffde investerare på SUP46 och fick lyssna till en internationell TED Global-talare.

Besöksprogrammen syftar till att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin i linje med regeringens exportstrategi. Målet är stärkt dialog, ökat kunskapsutbyte och fler långsiktiga, ömsesidiga relationer mellan utländska beslutsfattare och svenska myndigheter och näringsliv.

Kommande program
12 – 15 juni: Samhällsutveckling
3 – 6 sept: Teknik och digitalisering
20 – 24 nov: Hållbarhet och miljö