Bilden av Sverige utomlands fortsatt övervägande positiv 2018

Svenska institutets årsrapport visar att bilden av Sverige utomlands är övervägande positiv. Sverige toppar internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och globala frågor. På digitala plattformar är samtalet om Sverige mångfacetterat och handlar om alltifrån sport och underhållning till politik och migration.

SI analyserar löpande bilden av Sverige utomlands för att förstå hur Sverige uppfattas och hur vårt land kan vara relevant i samarbeten med omvärlden.

SI:s årsrapport av bilden av Sverige utomlands 2018 visar att:

 • Bilden av Sverige utomlands är fortsatt övervägande positiv
  I de egna studier som SI gjort under 2017-2018 framgår att respondenterna har en övervägande positiv bild av Sverige. Under året genomfördes studier av bilden av Sverige i Nederländerna och Serbien där en majoritet av respondenterna har en positiv bild av Sverige Även internationella index som mäter hur människor runt om i världen uppfattar olika länders varumärken styrker detta och Sverige hamnade 2018 på plats 9 i Nation Brands Index.
 • Sverige rankas högt i internationella index; särskilt kring hållbarhet, innovation och globala frågor
  I samtliga index som SI följer positionerade sig Sverige bland topp tio under 2018. Mest utmärkande är Sverige inom hållbarhet, innovation och i arbetet med globala frågor. Sverige låg på första plats på Sustainable Development Goals Index och the Climate Change Performance Index där Sveriges arbete med förnyelsebar energi och relativt låga utsläpp av växthusgaser lyftes fram.
  Sverige har en stark position som innovations- och kunskapsnation. Inom Europa rankades Sverige på en första plats på EU-kommissionens European Innovation Scoreboard och i jämförelsen mellan olika satsningar på universitet och högre utbildning nationellt låg Sverige på en fjärde plats.
  I de index som mäter ett lands bidrag till globala frågor är Sverige också utmärkande. Sverige rankades på en tredje plats i The Good Country Index och på en första plats i the Commitment to Development Index.
 • Samtalet om Sverige på digitala plattformar är mångfacetterat
  De stora ämnena på digitala medier under 2018 var precis som 2017 sport, underhållning, politik och migration. De största händelserna som skapade engagemang och dominerade samtalen var fotbolls-VM i Ryssland och artisten Aviciis bortgång. Samtalet och engagemanget kring det svenska valet var förhållandevis lågt.

Jacob Stenberg, analytiker på SI

–          Bilden av Sverige på digitala plattformar är mångfacetterad och skiljer sig mellan de olika språk vi undersöker. Det är svårt att säkerställa om och hur mycket mediebilden påverkar människors faktiska uppfattning om ett land. Trots förekomst av negativa berättelser om Sverige, ofta kopplade till migrationsfrågor och kriminalitet så visar rapporten att allmänheten i de studerade länderna har en fortsatt positiv bild av landet.

Ta del av Svenska institutets årsrapport av bilden av Sverige utomlands 2018 här.

Om rapporten
Svenska institutets årsrapport sammanfattar huvudsakliga resultat och insikter från myndighetens studier om bilden av Sverige utomlands, en genomgång av internationella index och undersökningar samt analys av samtalen om Sverige på digitala plattformar. Rapporten exemplifierar även med uppmärksammade nyhetshändelser om Sverige som stått ut i bevakningen.