Rapport test

Samtalet om Sverige på samtliga digitala plattformar januari till och med december 2018 samt de händelser som under året genererar mest diskussion.