Mitt Europa-kampanjen: Blastic- plastens väg från staden till havet

80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land och ca 70 procent av skräpet i Östersjön är plast. Marint skräp tar inte hänsyn till länders gränser och kan färdas långt från sin ursprungliga källa. Effekterna av marint skräp är både miljömässiga, ekonomiska och sociala. Syftet med projektet BLASTIC är ta fram en vägledning för hur kommunerna kan arbeta för att minska nedskräpningen av makroskräp av plast i havet.

Projektet innefattar alltifrån hur man kartlägger potentiella källor till nedskräpningen till hur man mäter plastskräpet och tar fram åtgärdsplaner. Projektet har också en kunskapsbank för att på det viset öka medvetenheten om både de miljömässiga och de socio-ekonomiska effekterna av marint skräp

Regionala och nationella strategier kommer till praktisk användning på lokal nivå. En omfattande och konkret åtgärdslista användbar för hela centrala Östersjöområdet kommer att presenteras. Inom de 4 deltagande länderna finns ett pilotområde (en kommun) som deltar i projektet. Förutom Håll Sverige Rent som leder projektet deltar även Håll Skärgården Ren (Finland), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environmental Institute Tallinn, SYKE (Finland), Fee Latvia, Åbo kommun och Tallinns kommun.

Stöd från SI

BLASTIC -projektet är ett bra exempel på hur Svenska institutets stöd för projektinitiering kan medverka till att ett projekt kommer igång, skalas upp och bidrar till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Redan 2013 fick Håll Sverige Rent bidrag för ett projekt som man kallade ”Ett skräpfritt Östersjön -samverkansprojekt mellan organisationer och andra viktiga intressenter”.

Svenska institutets finansiering bidrog till att de sökte och fick medel från Östersjöprogrammets såddfinansiering för projekt som ligger i linje med EU:s strategi för Östersjöregionen. Sedan gick partnerskapet vidare och sökte och fick finansiering för ett treårigt projekt från Interreg programmet Central Baltic. BLASTIC har även utnämnts som flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Under Mitt Europa – kampanjen

Varför pratar alla om plast i havet och vad har det mig att göra?
I Sverige kommer Södertälje kommun vara pilotområde och under kampanjen ”Mitt Europa” är du välkommen att se en utställning om marint skräp och projektet BLASTIC. Utställningen beskriver problemen med plast i haven och varför det är viktigt att stoppa skräpet vid källan. Utställningen pågår 05-05-2018 till 13-05-2018. Mer information går att hitta på: http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/hav/blastic