Category: Ledarskapsprogram

Svenska institutet arbetar aktivt med SI Network for Future Global Leaders (NFGL) – ett nätverk som syftar till att bygga en stark och långvarig relation mellan Sverige och SI:s stipendiater. Nätverket består av kvalificerade studenter och yrkesverksamma som spelar en aktiv roll i samhället och som jobbar för en hållbar utveckling.
Studenter sitter på rad