Seminarium om utmaningar i Östersjöregionen

Den sjunde december hålls expertseminariumet ”After the Crisis? Migration and New Challenges to Sustainability in the Baltic States” om arbetskraftsmigration och social välfärd i Östersjöregionen. Huvudtalare är professor Charles Woolfson, REMESO – avdelningen för forskning om migration, …

Nyheter. Kategori: Östersjösamarbete: sida 5/5

1 2 3 4 5