Category: Projektbidrag

Digital at Home är ett projekt som kopplar samman akademiker i Sverige, Ukraina, Belarus, Litauen och Polen. Onlineundervisning är ämnet på agendan. Samtidigt tar Svenska institutet emot ansökningar för att etablera nya akademiska samarbeten i Östersjöregionen.
Cyklande studenter