Category: Svenskundervisning

Veckan efter en givande och trevlig förberedande kurs med SI för tillträdande svensklektorer reste jag så till Tartu den 28 augusti. Efter tre inställda flyg och ett par inställda färjor gav jag mig till slut av över Östersjön.
Lärare på trappa utanför gammal universitetsbyggnad