Genom Sweden@Colombia sammanförs tongivande personer inom kreativa och kulturella näringar i Sverige, Colombia och Mexiko.

Sweden@Colombia är den femte Sweden@-satsningen som SI genomför. Tidigare år har samarbetsprojekt genomförts i bland annat Rwanda och Kenya. Genom Sweden@ skapas mer ömsesidiga och jämbördiga relationer inom kreativa och kulturella näringar och SI etablerar …

Nyheter. Kategori: Verksamhetsinformation: sida 1/3

1 2 3