Hur vi äter förändrar världen. Det finns stor potential för förändring genom att ta fram innovativa lösningar till ett mer hållbart livsmedelssystem. Food for Tomorrow bidrar till de globala målen och Agenda 2030, och stödjer entreprenörer som arbetar med innovativa förslag med fokus på mat och hållbara livsmedelssystem. Genom att samarbeta kring gemensamma projekt och utmaningar vill deltagarna bidra till en mer hållbar värld,

Är du intresserad, välkommen med din intresseanmälan till Food for Tomorrow  senast den 25 mars.

Läs mer om projektet