”Det förändrade mitt koncept och min definition av nätverk i grunden”

Rafia Saleem berättar om hur hennes medverkan i "Young Connectors of the Future"-programmet 2017 förändrade sin syn på nätverk och ledde henne in på en väg till självreflektion som i slutändan förändrade hennes karriär.
En leende kvinna med långt mörkt hår, iklädd en cerise kappa och en svart sjal står utomhus med träd i bakgrunden.

Rafia fick ut mycket mer än hon förväntade sig av sitt deltagande i programmet ”Young Connectors of the Future” (YCF) 2017. För det första förväntade hon sig inte att knyta några riktiga kontakter, programmets namn till trots. Hon var heller inte beredd på att det skulle förändra hennes karriär. Men det gjorde det.

– Jag hade deltagit i andra utvecklingsprogram för påverkansarbete och förväntade mig något liknande innan min första modul i Sverige. Men jag blev genast förvånad. Programmet förändrade i grunden mitt koncept och min definition av nätverk, troligtvis för gott.

Hon förklarar att hon under den första veckan pratade väldigt lite om organisationen hon arbetade för och istället öppnade upp om sina drömmar, ambitioner och drivkrafter.

– Efter den första veckan insåg jag att jag kom närmare dessa människor inte för att jag visste vad de gör utan för att jag visste varför de gör det. Det förändrade min förståelse för nätverk. Det bygger starkt på att dela mänskliga berättelser. På så sätt kan nätverk vara livslånga och förändra livet. Det faktum att vi har hållit kontakten så länge och vet så mycket om varandras personliga och professionella framsteg säger mycket om hur programmet utformades.

Förutom nätverksbyggande uppskattade Rafia också inlärningsteknikerna. För att lära om ojämlikheter hade en moderator hållit ut en soptunna och deltagarna skulle kasta pappersbollar i den. För vissa flyttade moderatorn soptunnan så att bollen skulle falla in, och för andra inte.

– De här övningarna stannade kvar med mig. Hon sa att när du tittar på orättvisa måste du ta reda på vilka färgade glasögon du har på dig eftersom det finns många sätt att se en berättelse. Och att berättelser blir farliga när man bara ser dem från ett perspektiv. Många av dessa typer av övningar har blivit tydligare efter jag har använt dem i mitt arbete. Så här blir YCF mer och mer viktigt för mig allteftersom dagarna går, även efter tre år.

En annan viktig erfarenhet från YCF var att lära sig att reflektera. Varje dag började gruppen med att reflektera över föregående dag i en timme: deras känslor, sinnesstämning och reaktioner på de saker de hade lärt sig och upplevt.

– Vi kopplade sedan den reflektionen till vårt eget arbete och till oss själva. Det var en stor lärdom i hur våra problem och våra svar på dessa problem förändras när man tittar på dem från en annan synvinkel. När du sitter i eftertanke är du inte längre på dansgolvet utan uppe på balkongen.

Efter programmet började Rafia anknyta annorlunda till kollegor och andra. Innan hade hon bara haft kunskap kopplad till deras yrkesliv och visste lite om dem som människor.

– Programmet gav mig bättre kontakt med kollegor, vilket fick mig att producera bättre. Jag började också ifrågasätta varför jag gör det jag gör. Jag insåg att några av de saker jag gör inte stämmer överens med mina värden. Det fick mig att ta en paus för att fortsätta med min magisterexamen. Jag ville kunna påverka maktstrukturer och verkligen bekämpa fattigdom. Och i slutändan ledde det mig till att ta ett jobb på Världsbanken.

Läs mer om vad SI alumner gör över hela världen och kom i kontakt med ett lokalt nätverk. 

Mer information om SI ledarskapsprogram.

Obs: Ledarskapsprogrammet ”Young Connectors of the Future” (YCF) arrangerades av SI under 2013 – 2018 och riktade sig till unga ledare från civilsamhället med ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. 2019 inleddes ett nytt program, ”SI Leader Lab”, med syfte att skapa en plattform för ett varaktigt utbyte mellan unga ledare från civilsamhället som jobbar för ökad jämställdhet i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.