Digital Hansa stärker digital marknad i Östersjöregionen

Inspirationen för projektet Digital Hansa var den historiska Hansaperioden - genom möten över gränserna kan man åstadkomma mer. I dag är siktet inställt på att förverkliga idéerna sprungna ur projektet och stärka den digitala marknaden i Östersjöregionen.
Foto på en man.

Hansan var det handelsförbund som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel vid Nord- och Östersjön. Under Hansaperioden rådde täta kontakter mellan olika områden i de södra delarna av Östersjöregionen vilket la grunden till många välmående städer och regioner kring Östersjön.

I projektet Digital Hansa deltog tre städer: Gdynia i Polen, Klaipeda i Litauen och Karlskrona i Sverige. De tre städerna har alla var och en för sig starka IT-kluster av små och medelstora företag. Ambitionen var att bygga upp kontakterna mellan städerna i syfte att samarbeta mer kring modern teknik.

– Idén bakom projektet var en ”flört” med denna historiska period. Våra geografiska positioner gör att vi kompletterar varandra – Östersjön är en bro och inte ett hinder, säger Marcus Fredriksson, som arbetar för Karlskrona kommun och var projektledare för Digital Hansa.

– När vi träffades så ställde vi oss frågan varför tillväxten i vår region inte är lika stor som potentialen. Det enkla svaret blev att vi inte känner varandra tillräckligt väl. Arbetet med att bygga upp relationerna efter murens fall har dragit ut på tiden.

Målet med projektet var att de viktigaste intressenterna; science parks, universitet och näringslivet gemensamt skulle ta fram en handlingsplan som ska leda till framtida samarbeten, vilken utforskades och arbetades fram i ett antal gemensamma workshoppar.

– För deltagarna har det handlat om att hitta nya utvecklingsområden och samarbeten som hjälper dem vidare i deras arbete, oavsett om man är företagare, universitet eller science park.

Den sista workshoppen hölls i Klaipeda under vintern. Därefter bröt pandemin ut och diskussionerna om framtiden fick tillfälligt läggas på is. Nu har kontakterna återupptagits och Marcus Fredriksson hoppas att ambitionerna från Digital Hansa ska kunna fullföljas.

Regionen beskriver Marcus Fredriksson som en ”utmärkt grogrund för att odla och driva upp en gränsöverskridande digital marknad”.

– Karlskronas nationella roll som porten mot Central- och Östeuropa är starkt beroende av de nätverk och samarbeten vi har med andra länder kring Östersjön.

Projektet Digital Hansa gav deltagarna – entreprenörer, forskare, företagsledare och andra – ett tillfälle att se möjligheterna med en gemensam digital marknad, men också att identifiera och beskriva konkreta idéer som kan genomföras.

– Projektet ledde fram till flera intressanta tankar och idéer. I dag talar vi bland annat om ett forskningsinitiativ gällande artificiell intelligens i den marina sektorn. Det är ett område där alla tre städerna har stor potential.

Aktiviteterna är redan beskrivna och det finns tänkta huvudmän för att genomföra dem. Nu återstår att sätta fart på arbetet, avslutar Marcus Fredriksson.

Fakta

Projektet Digital Hansa finansierades av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. En ny utlysning öppnar 19 november och stänger 11 februari 2021.