Europadagen och EU-projektet Hansa

Under Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen. I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart.

Runt om i Europa uppmärksammas och firas dagen. Bland annat har EU-institutionerna öppet hus och EU-kontor i Europa och övriga världen anordnar också en mängd aktiviteter för alla åldrar. Varje år tar tusentals människor chansen att delta i visningar, debatter, konserter och andra evenemang i samband med Europadagen

I anslutning till Europadagen öppnar under en vecka, 5-13 maj, EU-finansierade projekt och företagssatsningar upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengarna gör nytta i samhället.

Vi har tidigare berättat om projekten Blastic och NonHazCity. Idag uppmärksammar vi EU-projektet Hansa som arbetar med att utveckla hållbara turistattraktioner i Östersjöregionen.

Om projektet

Gränsöverskridande samarbete är det enda sättet för små destinationer att placera sig på den internationella turistmarknaden. I Hansa-projektet kommer monument och områden att utvecklas. På lokal nivå ska de befintliga attraktionerna bli kända för en bredare allmänhet. Det nationella perspektivet syftar till att föra samman städer och attraktioner för att stärka turistnäringen och erbjuda intressanta paket. Slutligen syftar det internationella perspektivet till att utveckla gränsöverskridande turism.

Projektet kommer att göra varumärkesaktiviteter, skapa material och sprida information online och via turistorganisationer och informationscentra som främjar hansans historia samt Östersjöregionen som en attraktiv plats att besöka. Projektet kommer också att sträva efter att länka de lokala attraktionerna till ett bredare europeiskt sammanhang av hansans historia.

Projektet väntas resultera i fler turisterbjudanden baserade på gränsöverskridande samarbete, fler besökare till destinationerna, en längre turistsäsong eftersom kulturturismen är mindre säsongsrelaterad och därmed förbättrad ekonomi inklusive fler jobb i regionen.

Stöd från SI

Hansa-projektet har tack vare Svenska institutets finansiering Tredjelandsamverkan i Östersjöregionen kunnat bredda sitt samarbete till Pskov i Ryssland. Pskov är en av 14 hansa-städer i Ryssland och kommer 2019 att hålla i de internationella Hansadagarna, en årlig festival med deltagare från 16 länder.

Mitt Europa-kampanjen

Projektet presenteras klockan 14 den 9 maj på Donners plats i Visby där man kommer visa upp en app som har skapats i projektet med information om alla de hansestäder som är projektpartners.