Programmen anpassas efter besöksgruppens syfte och mål och omfattar ca 3-4 dagars vistelse i Sverige med besök på relevanta svenska myndigheter, organisationer och företag. Gruppen består av upp till 10-12 personer och besöken genomförs med engelska som arbetsspråk. De svenska ambassaderna i de 26 länderna som omfattas av exportstrategin får möjlighet att anmäla intresse/deltagare till alla besöken. Målgruppen är beslutsfattare, nyckelpersoner och företagsledare med speciellt intresse att skapa långsiktiga relationer med svenska aktörer

SI gör sedan tillsammans med Team Sweden ett urval för att på bästa sätt kunna matcha det svenska utbudet i syfte att bättre skapa långsiktiga och kortsiktiga effekter av besöken.
SI:s mål med besöken är stärkt dialog, ökat kunskapsutbyte och fler långsiktiga, ömsesidiga relationer mellan utländska beslutsfattare och svenska myndigheter och näringsliv. Den önskade effekten är ökad export och investeringar i Sverige

Under 2017 arrangeras 5 besök med fokus på innovation och entreprenörskap, teknik och digitalisering, svenska trippel helix modellen, framtidens energiförsörjning samt digitalisering av basindustrier.

För 2018 planeras besök på teman som cirkulär och biobaserad ekonomi, smarta städer, nästa generations resor och transporter, life science samt uppkopplad industri och nya material.