Besökande experter kommer bland annat att få utforska möjligheter inom teknik / e-health och hur man kan bidra till hållbarhet inom hälso- och sjukvården. De kommer att besöka Akademiska Sjukhuset i Uppsala och få kunskap om hur Region Uppsala arbetar för att främja och sprida innovation i sjukvården. SI expertbesök om life science genomförs i samarbete med Swecare och Business Sweden.

Läs mer om SI expertbesök här.