Frukostseminarium: Lansering av globala rapporten State of the World’s Fathers 2019

Jämställdhet har blivit en allt viktigare samhällsfråga för barn och unga i Sverige. Allt färre vill hålla kvar vid könsstereotypa roller. Men vilka förebilder har de? Lär de sig från tidig ålder att alla har ansvar för hem- och omsorgsarbete oavsett kön? 
Fathers and parental leave

Välkommen på lansering av globala rapporten State of the World’s Fathers 2019, med filmvisning, svenska exempel och samtal med Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Läs mer och anmäl dig här