Immersive Experience: Ljud och bilder

Det bästa sättet att expandera sinnen är genom resor och genom att koppla samman med människor som har olika erfarenheter och perspektiv. Genom en kombination av projektioner och film erbjuds besökare en upplevelse som tar dem in i reklamfilmernas värld.
blue mapping effect - abstract reflection