Journalistbesök med fokus på innovation, teknologi och jämställdhet under ”Women in Tech” konferensen

Besök av utländska journalister är en viktig del i arbetet med att marknadsföra Sverige. Svenska institutet arrangerar årligen besöken som ett sätt att möta det intresse som finns för Sverige bland internationell media. Under 2020 besöker ett sextiotal journalister Sverige.

12 journalister från Indien, Japan, Ungern, Brasilien, Turkiet, Belarus, Argentina, Kroatien, Zambia och Uganda besöker Sverige i samband med ”Women In Tech”, Nordens största största event för kvinnor inom teknikbranschen. Temat för besöket är svensk innovation, teknologi och jämställdhet. Journalisterna träffar bland annat kvinnliga tech entreprenörer, representanter från Tillväxtverket och svenska start-ups för att få kunskap kring hur Sverige arbetar för ökad jämställdhet inom teknologi och innovation.

Livia Podesta