Kvinnliga pionjärer i filmbranschen

Pioneering Women in Film är ett projekt som lyfter fram de kvinnor som har bidragit till att göra filmbranschen mer jämställd. Jämställdhet är inte bara en mänsklig rättighet, det är också Förenta nationernas femte mål i agenda 2030. När det gäller jämställdhet i filmbranschen finns det dock utrymme för förbättringar.

Svenska institutets tidslinje om kvinnliga pionjärer i filmbranschen visar kvinnornas filmhistoria, från den första filmen till idag. Den kan visas på filmfestivaler världen runt, utökad med lokala exempel. Flera filmer av samtida kvinnliga regissörer som Rojda Sekersöz och Mia Enberg finns tillgängliga genom Svenska institutets filmpaket.

Filminstitutet bidrar också med det bästa från vårt filmarkiv, från stumfilm till färgfilm, i regi av bland annat Karin Swanström, Mai Zetterling, Suzanne Osten och Marie-Louise Ekman. Workshops, samtal och seminarier med utövare, akademiker, aktivister med flera äger rum i anslutning till filmvisningarna.

Projektledare SI