Let’s Talk! Online 2020: The Africa Chapter

Let’s Talk! Online 2020: The Africa Chapter är ett kreativt forum med syftet att utveckla praktiska lösningar på aktuella utmaningar kopplade till hållbarhet. På grund av coronapandemin kommer Let´s Talk! 2020 att genomföras online under november och december månad.
En kvinna sitter vid ett bord och lyssnar till en man.

Forumet samlar representanter från företag, fackföreningar, statliga och icke-statliga organisationer, oberoende experter och påverkare för att skapa konkreta och varaktiga positiva effekter för alla delar av samhället genom social dialog.

Let’s Talk! Online 2020: The Africa Chapter arrangeras av Svenska institutet, LO och Global Deal och kommer att äga rum under tre digitala möten mellan 27:e november och 7:e december.

Mer information om forumet hittar du här (engelska).

Anna Maria Bernitz