Life sciences – så möter vi morgondagens hälsovård

Hur kommer det sig att Sverige är så framgångsrikt inom life science? Utställningen Life sciences beskriver hur vi med hjälp av biodata, samarbeten mellan olika samhällsinstanser och klinisk infrastruktur kan möta framtida globala utmaningar.

Under de senaste decennierna har sjukvården runt om i världen genomgått en enastående utveckling. Idag överlever allt fler människor cancer, hjärtattack eller stroke. Barn som föds med ovanliga genetiska sjukdomar kan snabbt bli diagnostiserade och få behandling så att livshotande tillstånd kan undvikas.

Sverige har under lång tid investerat i medicinsk forskning och innovation, samtidigt som alla medborgare har tillgång till fri eller subventionerad vård av hög kvalitet.

Flera faktorer samspelar till svenska framgångar inom life science. Sverige kännetecknas till exempel av en lyckad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga myndigheter och medborgare; en stabil klinisk infrastruktur; många innovationshubbar; stor tillgång till biodata samt fokus på att förebygga ohälsa.

Utställningen är framtagen 2019 av Svenska institutet tillsammans med stöd från forskare och andra experter och ingår i regeringens ”Innovation partnership programmes.”

Utställningsöversikt
Broschyr

För frågor och mer information kontakta Ninni Luthin-Kärling.