Hållbar matkonsumtion – Östersjösamarbete med Södertälje i centrum

Svenska Institutet arbetar bland annat med att stärka Sveriges relationer, och utveckla samarbeten, med länder runt Östersjön. Men vad är det möjligt och viktigt att samarbeta kring? Och hur kan Svenska institutet hjälpa till?

I ett foajésamtal under Östersjöfestivalen  samtalet talar Katarina Lindblad med Cecilia Andrae från Svenska institutet, och Sara Jervfors, Kostchef Södertälje kommun, Projektchef MatLust, om ett Östersjöregionalt projekt om hållbar matproduktion. Samtalet hålls på svenska och äger rum kl. 17 i Berwaldhallen. Ingen föranmälan krävs.

Projektledare

Cecilia Andrae