I ett foajésamtal under Östersjöfestivalen  samtalet talar Katarina Lindblad med Cecilia Andrae från Svenska institutet, och Sara Jervfors, Kostchef Södertälje kommun, Projektchef MatLust, om ett Östersjöregionalt projekt om hållbar matproduktion. Samtalet hålls på svenska och äger rum kl. 17 i Berwaldhallen. Ingen föranmälan krävs.

Projektledare