Under workshopen presenterar RFSL Stockholm ett lokalt perspektiv på hur man förespråkar och genomför mänskliga rättigheter för alla – oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Workshopen fokuserar på att lära sig mer om LGBTQ-rättigheter och RFSL Stockholm ger exempel från sin verksamhet på hur man genomför mänskliga rättigheter för alla.

I NFGL ingår samtliga av Svenska institutets nuvarande stipendiehavare.  Nätverket syftar till att bygga ett långvarigt förhållande mellan Sverige och våra stipendiater.