NFGL event: workshop med RFSL Stockholm

SI NFGL välkomnar våra nuvarande stipendiehavare till en workshop med RFSL Stockholm.

Under workshopen presenterar RFSL Stockholm ett lokalt perspektiv på hur man förespråkar och genomför mänskliga rättigheter för alla – oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Workshopen fokuserar på att lära sig mer om LGBTQ-rättigheter och RFSL Stockholm ger exempel från sin verksamhet på hur man genomför mänskliga rättigheter för alla.

I NFGL ingår samtliga av Svenska institutets nuvarande stipendiehavare.  Nätverket syftar till att bygga ett långvarigt förhållande mellan Sverige och våra stipendiater.