Översättningsseminarium

Wolfgang Butt gästföreläser om att översätta i allmänhet och i synnerhet om hans tyska översättning av boken ”Jag är Zlatan” för svenskstuderande i München och Erlangen.
Porträtt av Wolfgang Butt med sjö och berg i bakgrunden.

Gästföreläsningen av Wolfgang Butt sker inom ramen för en kurs som ges i samarbete mellan skandinavistiken vid Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg och Ludwig-Maximilians-Universität München och riktar sig till svenskstuderande från båda universiteten.

Wolfgang Butt doktorerade och habiliterade sig i skandinaviska studier, undervisade vid olika tyska universitet och har sedan år 2000 arbetat som frilansöversättare från bland annat svenska till tyska.

Han blev särskilt känd som översättare av verk av Henning Mankell, Arne Dahl och Per Olov Enquist och är en av de mest lästa översättarna från de nordiska språken i Tyskland.

Wolfgang Butt kommer att prata om sina erfarenheter av att översätta, om sin översättning av ”Jag är Zlatan” av Zlatan Ibrahimović/David Lagercrantz och autenticitetsproblematiken med att översätta den.

Kontaktpersoner:

Karina Brehm, M.Ed, M.A., svensklektor vid Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

karina.brehm@fau.de

Dr. Katarina Yngborn, svensklektor vid Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

katarina.yngborn@lrz.uni-muenchen.de