Q&A session för ansökare om stöd för Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

I samband med utlysningen om finansiering för Akademiskt samarbete i Östersjöregionen arrangerar Svenska institutet en digital Q&A session för dig som avser att söka medel som svensk huvudsökande. Välkommen att delta!
Working from home

Q&A sessionen riktar sig till dig som håller på att utveckla en ansökan under pågående utlysning (som svensk huvudsökande) om stöd för Akademiskt samarbete i Östersjöregionen. Det finns inte något program för sessionen utan det är en öppen session som ger dig som svensk huvudsökande möjlighet att ställa frågor till Svenska institutets handläggare för stödformen.

Personal finns på plats i Zoom under 1,5 timmar om du har en fråga gällande din ansökan. Du kan logga på när som helst under denna tid.

Datum: 8 september,
Plats: Online på Zoom. Följ denna länk för att ansluta till mötet.
Tid: kl 10.00-11.30

(Ytterligare Q&A sessioner arrangeras 13 och 20  september)

Om utlysningen

Vill ditt lärosäte bidra till att stötta akademin i Ukraina? Ansök om bidrag för projekt som syftar till stöd för målgrupper och aktörer inom akademin i Ukraina, antingen bilateralt eller i partnerskap med andra aktörer i Sverige och regionen. Utlysningen för Akademiskt samarbete i Östersjöregionen stänger 30 september 2022. Mer information hittar du på stödformens sida.