Residensprogram där ryska journalister ges möjlighet att skriva om svåra ämnen i Ryssland

Residensprogrammet handlar om att praktiskt ge ryska journalister möjlighet att göra reportage om civila samhället, demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Avsikten är att genom media ge röst och stärka kvinnor och barns, sexuella, religiösa och språkliga minoriteters skydd och rättigheter.

I samarbete med svenska ambassader och konsulat  i Ryssland och Östersjöregionen identifierar SI journalister som bjuds in till Sverige för att träffa svenska experter och aktörer. Residensprogrammet är ett konkret sätt att moraliskt ge stöd till modiga journalister och medier som vågar uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter och demokrati i rysk media.