I samarbete med svenska ambassader och konsulat  i Ryssland och Östersjöregionen identifierar SI journalister som bjuds in till Sverige för att träffa svenska experter och aktörer. Residensprogrammet är ett konkret sätt att moraliskt ge stöd till modiga journalister och medier som vågar uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter och demokrati i rysk media.