Träarkitektur och bioekonomi på Venedigbiennalen

SI stödjer fortsättningen av programmet om träarkitektur och bioekonomi på Biennale Architettura i Venedig, 17-21 september, inom ramarna för den svenska utställningen ”Greenhouse Garden- Reflect Project Connect”.

Programmet är ett samarbete mellan SI, Sveriges Arkitekter, Skogsindustrierna, Setra och UM i Rom, och både press, opinionsbildare, branschen och politikerna i EU bjuds in.

Sverige ska dela med sig av sin erfarenhet inom träarkitektur och skogsbrukspolitik för en framtid hållbar utveckling. På plats visas även SI:s utställning om Agenda 2030.