Svenska möbler i The Green Deal – Regeringssatsning ska stötta designföretagens export

Ett webinarium inom ramarna för Inside Swedish Design – Presence and Innovation, en utställning med program på Auktionsverket i Stockholm där ca 25 möbel- och designföretag medverkar. Projektet är ett samarbete mellan Interior Cluster Sweden, Beckmans Designhögskola, Svenskt Trä och Swedish Design Movement.

EU-kommissionens tillväxtstrategi The Green Deal ska leda till att EU blir klimatneutralt år 2050. Tillväxtstrategin innehåller en färdplan med åtgärder samt en beskrivning av vilka investeringar och finansieringsverktyg som behövs för att EU ska kunna säkerställa en rättvis omställning. Inom ramen för The Green Deal har kommissionen även presenterat en strategi för en ny renoveringsvåg för Europa – en slags ny europeisk Bauhaus-rörelse. Genom att hållbarhet och design kombineras ska Bauhaus-rörelsen försäkra att det gröna systemskiftet sker på ett attraktivt, innovativt och människocentrerat sätt. Denna gigantiska omställning kommer kraftigt öka efterfrågan på hållbara designlösningar.

Välkomna till ett samtal inom ramen för Swedish Design Movement om hur svenska möbelföretag kan vässa sin konkurrenskraft genom hållbar design på den Europeiska marknaden – en marknad med 90% av svensk möbelexport.

Deltagare:
Madeleine Sjöstedt, Generaldirektör Svenska institutet
Cecilia Ask Engström, Chef Branschutveckling TMF,
Dag Klockby, VD Gärsnäs
Johan Lindau, CEO Blå Station

Moderator:
Mats Widbom, VD Svensk Form

Registrera dig och läs här för mer information