Regeringens fortsatta satsning på Sverige som designland sker genom ett uppdrag till Visit Sweden, som tillsammans med Svenska institutet, Svensk FormSveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association, Trä- och möbelföretagen (TMF) och ett antal regioner, städer och andra designaktörer i Sverige ska öka den internationella kännedomen om Sverige som designnation, få fler turister att välja Sverige för att upptäcka svensk design och stärka exporten av hållbara produkter och tjänster. Fortsättningen av programmet ska fokusera på hållbarhetsfrågor och inkludera många olika designuttryck.

Svenska institutet (SI) är ny partner i programmet som projektledare för de internationella aktiviteterna.
En annan nyhet är att programmet byter namn till Swedish Design Movement för att visa på den kraft och som finns bland svenska kreatörer, designföretag och organisationer  i Sverige mot en hållbar omställning genom design; en rörelse som vill visa världen att Sverige genom svenska arkitektur-, mode- och designföretag greppar fanan och driver på utvecklingen i hållbar riktning.

Designprogrammet gick mellan mellan 2016 och 2019 under namnet Swedish Design Moves och arrangerade under perioden internationella utställningar och aktiviteter i bland annat Tokyo, Milano, New York, Paris och London, däribland Sveriges officiella utställningar under designveckan i Milano. Dessutom organiserades ett stort antal visningsresor för medier och influensers  till Sverige och fler än 260 design-, mode- och arkitekturföretag var med och skapade synlighet för landets arkitektur, design och besöksmål.

Designprogrammet både då och nu är del av Sveriges export- och investeringsstrategi där hållbarhetsfrågan i den nya uppdaterade strategin har fått ett starkare fokus. I exportstrategin lyfter regeringen fram att Sverige ska vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och att omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi behövs för att nå klimatmålen, detta samtidigt som den kan stärka konkurrenskraften och bidra till att skapa nya jobb.

Fokusmarknader för satsningen kommer fortsatt att vara Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och i viss mån Japan. Förhoppningen är att programmet ska pågå i tre år.

I planen för 2020 finns internationella aktiveringar av Swedish Design Movement under bland annat London Fashion Week, Milan Design Week, Paris Design Week, Archtober (arkitekturmånaden i New York) och Expo 2020 i Dubai.

För mer information, läs Visit Swedens pressmeddelande om regeringens fortsatta satsning på Sverige som designland.