Tekla Festival och Dialogue – stärker flickor och kvinnor inom STEM

Teklafestivalen grundades av artisten Robyn 2015 i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet är att motivera flickor att utforska teknik på sina egna villkor i en miljö där alla roller är tillgängliga för dem.
Robyn/Tekla

Världen blir alltmer beroende av teknik inom alla samhällsområden. Ändå har kvinnor ännu inte kunnat dra nytta av de möjligheter som den växande digitala ekonomin erbjuder. Vi måste öka kvinnors och flickors deltagande i STEM-sektorerna (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik) så att de också kan bidra till och dra nytta av den digitala utvecklingen.

Teklafestivalen startade efter att Robyn tilldelades KTHs stora pris 2013. Robyn såg tydliga paralleller mellan musik- och teknikindustrin när det gäller de utmaningar kvinnor står inför när det gäller jämställdhet. Hon inspirerades av organisationen Popkollo som organiserar musikläger för flickor och icke-binära personer.

Tekla-festivalen har två delar. En del är en Tekla Workshop för flickor i åldrarna 11-15 som ger dem möjlighet att bygga, testa och skapa med teknik i en miljö där alla roller är tillgängliga för dem. Den andra delen är Tekla Dialogue, en plattform för diskussioner om flickors utbildning och kvinnor i STEM – problemet med underrepresentation av kvinnor i teknik och sätt att motivera flickor och kvinnor genom att stärka roller och möjligheter.

Tekla reser nu världen i samarbete med Svenska institutet och svenska ambassader och konsulat. Projektet har tidigare besökt Washington, Brasila, Mumbai och New York och kommer att fortsätta att inspirera flickor i olika länder under 2020.