The smart city – att möta urbana utmaningar

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Den snabba urbaniseringen innebär stora utmaningar och påverkar livsmiljön, vattenrening, avlopp, avfall och luftkvalitet. Utställningen Smart city berättar om åtta svenska initiativ som försöker möta dessa utmaningar.
Byggnader i en stad

Världens städer upptar endast 3 procent av jordens yta, men står ändå för 75 procent av allt koldioxidutsläpp och mellan 60 och 80 procent av all energiförbrukning.

Utställningen Smart city berättar om Sveriges resa mot en hållbar framtid. Den smarta staden skapar innovationer, digitalisering samt miljö- och klimatteknologi som ger oss möjlighet att möta samhällsutmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Smart city behandlar ett stort antal ämnen, bland annat hur vi kan förvandla avloppsvatten till bränsle, återvinna på smartast sätt, hitta alternativa transportlösningar och bygga för framtiden.

Utställningen är framtagen 2019 av Svenska institutet tillsammans med stöd från forskare och andra experter och ingår i regeringens ”Innovation partnership programmes.”

Vid frågor kontakta Karin Kärr.

Utställningsöversikt

Broschyr

Tidslinje