Transforming transportation – the road to sustainable mobility

De nuvarande transportsystemen för så väl gods som människor ger upphov till stor miljöpåverkan i många delar av världen. Behovet av nya tekniker och metoder är därför stort. Den här utställningen lyfter fram några sådana nya lösningar.
En kvinna går med en laddsladd på en parkeringsplats fram till en väldigt annorlunda bil. Uniti, en bil som sägs vara miljövänlig eller hållbar. Bilen är lättvikt och eldriven, gjort av komposterbara material och energi- och resursoptimerad. Fotograf: Karl-Fredrik von Hausswolff

Det finns många sätt att utveckla våra transportmetoder. Det kan till exempel handla om att bygga elektriska vägar eller att gemene man ställer om från att äga sin bil till att köpa transporttjänster. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter har givit Sverige en konkurrensfördel och resulterat i akademisk forskning i framkant, nya affärsmodeller i den privata sektorn samt statliga ekonomiska incitament.

Syftet med utställningen är att öka kunskapen om de utmaningar som finns när det gäller hållbara transporter och att främja svenska initiativ på området.

De främsta målgrupperna är medier, beslutsfattare och opinionsbildare, men även andra som är intresserade av hållbar mobilitetsutveckling.

För mer information, kontakta Karin Kärr.

Utställningsöversikt

Broschyr