Det finns många sätt att utveckla våra transportmetoder. Det kan till exempel handla om att bygga elektriska vägar eller att gemene man ställer om från att äga sin bil till att köpa transporttjänster. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter har givit Sverige en konkurrensfördel och resulterat i akademisk forskning i framkant, nya affärsmodeller i den privata sektorn samt statliga ekonomiska incitament.

Syftet med utställningen är att öka kunskapen om de utmaningar som finns när det gäller hållbara transporter och att främja svenska initiativ på området.

De främsta målgrupperna är medier, beslutsfattare och opinionsbildare, men även andra som är intresserade av hållbar mobilitetsutveckling.

För mer information, kontakta Karin Kärr.

Utställningsöversikt

Broschyr