Utställning: Aiming for democratic architecture

I vilken utsträckning är kreativa stadsområden en viktig faktor för städers vitalitet, tillväxt och inklusivitet? Utställningen "Aiming for democratic architecture" undersöker arkitekturens roll i samhället genom ett antal svenska projekt.

Från en skola i Göteborg öppen för invånare på kvällen till ett inkluderande bibliotek i Stockholm. Alla de presenterade exemplen försöker involvera och inkludera människor, svara på frågor om tillgänglighet, jämlikhet, hållbarhet och kulturell mångfald. Upptäck de senaste svenska innovationerna inom detta område och dela med dig av dina idéer för verktyg som kan göra det möjligt för oss att skapa mer demokratiska former av arkitektur:

Aiming for democratic architecture producerades av Sveriges arkitekter och Svenska institutet i samarbete med MYCKET-kollektivet – Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson.

Läs mer på Svenska institutet i Paris webbplats