Event för utländska studenter på väg till Sverige

Svenska institutet arbetar för att attrahera talang till Sverige och för att höja Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation.

Genom studentplattformen studyinsweden.se och aktiviteter på ambassader, mässor och universitet runt om i världen, arbetar vi för att öka kunskapen om Sverige som studieland.

Med stöd av SI organiserar svenska utlandsambassader varje år så kallade Pre-Departure Events för studenter som antagits till svenska högskolor och universitet. På grund av coronaviruset insåg Study in Sweden-teamet tidigt att det skulle bli svårt att ha dessa fysiska evenemang och letade därför efter digitala alternativ.

Efter att ha undersökt olika alternativ och i dialog med studentambassadörer och andra relevanta myndigheter hittade teamet en plattform som erbjuder möjligheten att köra digitala evenemang som liknar fysiska. Inför att bestämma sig för ett verktyg var det särskilt viktigt att plattformen skulle vara 100% mobil och tillgänglig i Kina. Det första evenemanget blir också ett Pre-Departure Event för alla antagna studenter från Kina under april. Då kan de till exempel chatta med universiteten och delta i olika presentationer om hur det är att vara student i Sverige.

Omställningen till en digital mötesplats ger möjlighet att även i framtiden genomföra virtuella rekryteringsevenemang istället för att resa till olika delar av världen för att träffa potentiella studenter. Andra event som redan planerats in är till exempel en virtuell rekryteringsmässa i juni. Här är syftet att marknadsföra Sverige till presumtiva internationella studenter.

– Internationella studenter väljer Sverige för att vi står för innovation och hållbarhet. Vi är glada över att vi därför har hittat en digital lösning som ger oss möjligheten att fortsätta stödja studenter i deras nästa steg för att studera i Sverige. Dessutom är vi trygga i att vi kan erbjuda Svenska lärosäten en bra plattform för att marknadsföra sig, menar Jan-Frederic Buss från Study in Sweden.

På plattformen kan de skapa en mässa där sen universitet deltar med en virtuell monter och får möjlighet att presentera sig. Det finns också och en informationsmonter som bemannas av SI:s Study in Sweden-team och medarbetare på ambassaden. På så vis kan svenska lärosäten nå ut till studenter som är intresserade av högre utbildning i Sverige.