Experter går samman i kampen för energieffektivitet i Östersjöregionen

Deltagarna i ett nytt ledarskapsprogram samlades i Stockholm i början av december för att ta itu med en av våra största utmaningar – energieffektivitet.
Deltagare vid BLP on Energy Efficiency

Detta nya Baltic Leadership Programme (BLP) består av 24 energiexperter från sju länder i Östersjöregionen. Tillsammans bildar de ett nätverk som ska möta den växande efterfrågan på kunskap om energieffektivitet.

– Klimatförändringar är en global fråga och det måste vi alltid komma ihåg. Jag befarar att om vi inte jobbar tillsammans så kommer vi inte att nå våra mål, säger Madara Zvirgzdina som arbetar för Lettlands ekonomidepartement.

Energieffektivitet kallas ibland ”det första bränslet” – det är med andra ord det billigaste alternativet för att minska utsläppen av växthusgaser. Frågan är bara: hur?

Det nya ledarskapsprogrammet ska öppna nya dörrar, inte bara mellan länderna i Östersjöregionen utan också mellan olika sektorer.

– Det finns en enorm potential för energibesparingar i den privata sektorn, men vi vill inte uppfinna hjulet igen. Vi vill lära av andra företag och intressenter i regionen och höra vad de har för erfarenheter, säger Siim Meeliste från AU Energiateenus som är ett privat företag i energibranschen i Estland.

Det är också en av de grundläggande idéerna i utbildningen – att samarbeta över gränserna för att möta utmaningar kring energieffektivitet i Östersjöregionen. Målet är att etablera en ”transnationell plattform” om energieffektivitet.

En av deltagarna är Marie Holmgren från Energikontor Norr, som också representerar Energikontoren Sverige ett samarbetsorgan för de 15 regionala energikontoren i Sverige. Hon tycker att det finns en gemensam förståelse för utmaningen bland deltagarna.

– Vi delar samma rädsla och samma passion i den här frågan, vi vill alla rädda planeten och vi vet att vi måste förändra oss.

Hon menar att det är på tiden av vi börjar fokusera på fördelarna med att spara energi.

– Det finns flera fördelar som vi sällan pratar om – mindre föroreningar, mindre utsläpp, bättre inomhusklimat, jobb. Det är en sak jag vill prata mer om med mina kollegor i nätverket.

Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen

Svenska institutet (SI) arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Baltic Leadership Programme (BLP) är skräddarsydda utbildningsprogram som syftar till att främja genomförandet av EU: s strategi för Östersjöregionen (Östersjöstrategin)  genom att upprätta professionella nätverk och stärka kapaciteter relaterade till specifika ämnen.

”BLP on Energy Efficiency” genomförs av SI i nära samarbete med Lettlands ekonomidepartement i deras egenskap av samordnare för policyområdet ”Energi” inom Östersjöstrategin och sekretariatet för Östersjöstaternas råd i deras egenskap av samordnare av den horisontella åtgärden ”Klimat” inom Östersjöstrategin.

Läs mer om Svenska institutets verksamhet i regionen.
Läs mer om ”Baltic Leadership Programme on Energy Efficiency”.