Fallet Asap Rocky och Sverigebilden

Svenska institutet är experter på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt och arbetar löpande med studier och analyser av Sverigebilden. Under sommaren har Sverige uppmärksammats internationellt kopplat till åtalet av den amerikanske hip-hop artisten Asap Rocky. Även i Sverige har det skrivits mycket om händelsen och många har undrat om uppståndelsen har påverkat människors bild av Sverige.

Svenska institutets analytiker Ida Grundel berättar om den internationella mediebevakningen av det uppmärksammade fallet och dess eventuella påverkan på Sverigebilden:

Hur har rapporteringen av åtalet mot Asap Rocky sett ut i traditionella medier och sociala medier?
Vi kan notera att bevakningen av rättegången intresserade nyhetsmedier över hela världen, men i första hand är det Donald Trumps egna tweets som skapat mest uppmärksamhet när han personligen engagerade sig i fallet. Nyhetsrapporteringen i internationella medier har i första hand varit saklig och har framförallt redogjort för själva händelseförloppet samt president Trumps utspel mot Sverige och Sveriges statsminister. I sociala medier är samtalet om fallet är föga förvånande som störst i USA med totalt 575 480 omnämnanden mellan den 30 juni och den 14 augusti. Nyheten har även fått relativt stor uppmärksamhet i Storbritannien, Frankrike, Kanada och Brasilien utöver Sverige, berättar Ida Grundel.

SI kan även konstatera att det för perioden 1 juli till och med 13 augusti är Donald Trumps tweets kopplade till Asap Rocky som skapat störst engagemang på sociala medier. Det mest delade inlägget utgörs till exempel av Trumps något humoristiska tweet: “A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!”.

Frågan om Asap Rocky blev också en del av den inhemska debatten i USA. Bland annat fick Justin Biebers tweet den 20 juli ”I want my friend out… I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonald Trump can you also let those kids out of cages?” stor spridning på sociala medier, men även i traditionella nyhetsmedier. Även the Daily Show with Noah Trevor uppmärksammade händelsen i ett relativt långt inslag som drev med såväl Donald Trump som välkända svenska varumärken. Andra händelser som inträffade under perioden var bland annat den namninsamling #Freerocky som startades efter att hip-hop stjärnan häktats och som fick nästan 650 000 påskrifter samt en bojkott mot svenska företag under hashtaggen #boycottSweden som enligt vår analys inte har fått något större genomslag i sociala medier.

Kan man redan nu se om uppmärksamheten har påverkat bilden av Sverige utomlands?
Händelserna kring fallet med Asap Rocky har väckt stor uppmärksamhet internationellt, framförallt i USA, men har inte enbart handlat om negativ publicitet om Sverige. Det svenska rättssystemet har omnämnts och debatterats både i förhållande till eventuella rasism men också i förhållande till det svenska rättssystemets oberoende från politiken som även har lyfts fram som något positivt i internationella medier.

Det är viktigt att komma ihåg att bilden av ett land är något som förändras långsamt och handlar inte enbart om den bild som porträtteras i media utan baseras även på en rad andra faktorer. Sverige har till exempel länge använts som slagträ, både negativt och positivt, i den amerikanska debatten, men Svenska institutet har i våra undersökningar inte kunnat notera att det har påverkat Sverigebilden i USA negativt.