Fashion Revolution- Sverige jobbar med cirkulär ekonomi med fokus på mode

11-13 april kommer experter från Angola, Colombia, Egypten, Tyskland och USA till Sverige för att på plats se hur Sverige jobbar med cirkulär ekonomi med fokus på hållbart mode och textil.

Besöket äger rum i Borås och i Stockholm. I programmet ingår Högskolan i Borås, Modeinkubatorn Smart Textiles samt Textilmuseet, i Stockholm får besökarna ta del av presentationer från Mistra future fashion, Re:newcell samt delta i workshopar om slow fashion vs. fast fashion och hur hållbart mode blir lönsamt.

Syftet med besöket är att etablera kontakter inom branschen och stimulera till nya forskningssamarbeten och kreativa utbyten med Sverige.

Kontakt:
Ziba Zareie, projektledare Svenska institutet