Flyttfåglar i fokus för naturturism runt Östersjön

Projektet ”Birding Baltic” handlar om att utveckla naturturism med flyttfåglar som fokus samt stödja småskaligt jordbruk och en hållbar utveckling av landsbygden.

Initiativtagarna till ”Birding Baltic” anser att hållbar utveckling kring Östersjön förutsätter att människor har starka band till naturen. Det är föreningen Närsholmen på Gotland som driver projektet, tillsammans med organisationer i Estland och Lettland. Svenska institutet har gett stöd till projektet.

Jordbruk och biologisk mångfald

Första steget har varit att knyta kontakter och lära sig av varandra. Därefter har projektet sökt EU-medel via Central Baltic-programmet. Målet är att utveckla hållbara och kommersiellt framgångsrika satsningar på naturturism på Gotland samt i Estland och Lettland. Dessa ska också kopplas till det småskaliga jordbrukets betydelse för den biologiska mångfalden kring Östersjön.

”Det behövs större engagemang för naturen och vi tror att naturturism kan bidra till detta”, säger projektledaren Karin Åström. ”Naturturismen är inte så utvecklad på Gotland och vi vill därför visa upp det Gotland har att erbjuda och stärka dem som redan arbetar med naturturism i en liten skala.”

”Vi har också sett till att berätta om vårt projekt i pressen, för att få lokal förankring här på Gotland. Det är bra att alla ser varje steg i projektet. Vi vill väcka intresse.”

Fokus på flyttfåglar

Att lyfta fram flyttfåglar, exempelvis vitkindad gås, är ett sätt att både koppla samman länderna kring Östersjön och väcka intresse för naturmiljöer i vår region.

”Det blir spännande att visa upp flyttfågelrutterna i Östersjöregionen och hur de binder samman länderna runt Östersjön. Vi kan beskriva naturmiljöerna längs vägen och ha en diskussion kring människans påverkan. Vi vill gärna få till ett samarbete med Ryssland också, kanske med ryska forskare som vi kan nå genom forskare som arbetat med vitkindade gäss här på Gotland. I framtiden kan vi ha resepaket när turister följer gässen och besöker häckningsmiljöer på ryska tundran.”

Gemensamt mål

Hon berättar att när föreningen Närsholmen letade efter partner i Östersjöregionen visade det sig att deras kontakter i Estland och Lettland redan kände varandra, så det blev lättare att börja samarbeta.

”Vi har alla olika förutsättningar, men samma mål. Vi får komplettera varandra och genom att samarbeta kan vi söka stöd inom Central Baltic-programmet. Vi hoppas få finansiering så att vi kan komma igång på riktigt. Även om vi inte får det så kommer vi att fortsätta ändå och lära av våra partner som har stor erfarenhet av naturturism”, säger Karin Åström.

Läs mer om hur du kan starta projekt i Östersjöregionen.