Ny deadline 1 september: Följ med på Creative Force kontaktresa till Tunisien

Arbetar din organisation internationellt med kultur eller media som verktyg för förändring? Sök till Svenska institutets kontaktresa till Tunisien i november 2017!

Svenska institutet vill uppmuntra till fler ansökningar inom Creative Force för samarbeten med Tunisien. Därför arrangerar vi en kontaktresa tillsammans med Sveriges ambassad i Tunis. Målet är att koppla ihop svenska och tunisiska aktörer som arbetar med kultur eller media som metod för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter (se kriterier nedan). Vi hoppas dessa möten kan resultera i spännande framtida projekt!

Tid
Kontaktresan äger rum 6 ‒ 9 november.

Program
Resan kommer att omfatta följande moment:

  • Ett inledande informations- och kontaktskapande evenemang i Tunis för den svenska delegationen och inbjudna tunisiska organisationer.
  • Studiebesök till tunisiska organisationer.
  • Egen tid för besök och möten.

Kostnad
SI står för resan samt för boendekostnader i Tunis (tre nätter). Obs att traktamente, måltider utanför det gemensamma programmet och transport till/från flygplatsen i Sverige och i Tunisien inte ingår i resan.

Övergripande kriterier för ansökan

  • Du ska representera en organisation som har tidigare erfarenhet av att arbeta internationellt med kultur eller media som verktyg för förändring och som kvalificerar er för att söka stöd inom Creative Force, se si.se/creativeforce. Ta del av informationen innan du skriver din ansökan.
  • Din organisation ska inte tidigare ha beviljats stöd inom Creative Force för projekt som omfattar Tunisien.
  • Endast en person per organisation kan få följa med på kontaktresan.

Ansökan
Varför vill du följa med på kontaktresan? Skicka in en kort presentation (max. 1 A-4 sida) av din organisation, dig själv och några rader om era idéer för samarbetsprojekt med just Tunisien samt vilken sorts samarbetspartner ni söker.

Totalt kommer 10 – 15 personer att kunna delta i resan.

Skicka din ansökan till creativeforce@si.se.

Deadline för ansökningar är 1 september.

Kontaktperson
Jesper Werner, handläggare, Creative Force Mellanöstern och Nordafrika