Food for tomorrow ska främja morgondagens innovativa och hållbara mat

I framtiden kommer allt fler att bo i städer vilket skapar utmaningar för både stadsutveckling och livsmedelsförsörjning. Food for tomorrow är ett initiativ som utgår ifrån skärningen i utvecklingen mellan hållbara städer och hållbar mat. Vi blir allt fler i städerna som behöver äta, leva och transportera både oss själva, gods och maten vi äter på ett hållbart sätt.

Behovet av smarta och innovativa lösningar som möjliggör för fler att leva och äta hållbart i städerna i framtiden är stort. Food for tomorrow ska främja just utvecklingen av dessa innovationer.

Genom att skapa en plattform där engagerade entreprenörer, verksamhetsledare, matbloggare och andra från olika länder som arbetar med att bidra till en framtid med hållbara och klimatsmarta livsmedel främjas nya samarbeten som leder till nya idéer och innovationer.

Food for tomorrow är ett treårigt initiativ som pågår 2017–2019 från Svenska institutet i samarbete med Living Cities, svenska ambassader och lokala aktörer på västra Balkan.

Syftet är att främja lokala och regionala samarbeten för hållbar produktion och utveckling av livsmedel.

Food for tomorrow har bidragit till att öka kunskapen om hållbara livsmedels betydelse för planeten, skapat möten, utbyten och nätverk mellan de deltagande personerna som i sina hemländer är verksamma aktörer i att utveckla och främja hållbara livsmedel.

Food for tomorrow har engagerat deltagarna genom olika workshops, konceptutveckling, utvecklingsprogram för idéer som att bjuda in till lokala matrelaterade aktiviteter i sina länder och deltagit i sociala medier kampanjen Eat Smart Challenge.

Cookathon var en av de större utmaningarna där sex lag med vardera en kock, en restaurangstudent och en matbloggare fick till uppgift att laga en förrätt, varmrätt och efterrätt med enbart lokalproducerade och ekologiska råvaror. En av måltiderna skulle därtill enbart lagas på rester. I publiken fanns restaurangelever, livsmedelsproducenter, medier, matbloggare och lärare. I slutet av cookathonet fick lagen sedan motivera hur de tänkt om urval av råvaror och måltider bestående av enbart vegetariskt.

Under 2019 genomfördes den sociala kampanjen Eat Smart Challenge som lockade 725 deltagare från 75 olika länder att anta utmaningen. Deltagarna fick under sju dagar en ny hållbarhetsutmaning varje dag att förhålla sig till för ett mer hållbart ätande. Exempelvis att äta vegetariskt, laga maten från grunden och reducera sitt matsvinn.

Food for tomorrow avslutas i slutet av 2019 och kommer resultera i en digital Agenda 2030 kokbok – samt ett toolkit för intresserade som vill använda sig av utmaningen Eat Smart Challenge.

Food for tomorrow har genom sina aktiviteter nått flera tusen personer på västra Balkan genom de gångna åren.

För dig som är intresserad av Food for tomorrow och vill veta mer kontakta gärna Birgitta Tennander på Svenska institutet.

Mer information om Food for tomorrow finns här.